Svet-Stranek.cz
hudebních souborů,zábav,plesů a jiných společenských a kulturních akcí
VS-sound OZVUČENÍ A OSVĚTLENÍ

podmínky VS (zajistí pořadatel):hudebních souborů,zábav,plesů a jiných společenských a kulturních akcí

podmínky VS (zajistí pořadatel)

1.Pořadatel zajistí:

 

  1. Přístup na místo konání nejpozději 4 hodiny před začátkem produkce a 3 hodiny po jejím skončení.
  2. V případě venkovních akcí kryté pódium min. 6x4 m (výška střechy od podlahy-min. 3 m)  přesahem střechy min.1 m.Stůl nebo více stolů pro mixážní a světelný pult cca 80 x 200 cm 
  3. Stanoviště zvukaře a osvětlovače musí být umístěno kolmo ke středu pódia ve vzdálenosti max. 20m
  4. Stageplan (imput list) pro jednotlivé kapely a kontakt na ně.
  5. Elektrickou přípojku 3 fáze 3 x 400V – 32A  dle  normy IEC17          5pinL1+L2+L3+PE+N ve vzdálenosti max.20m od pódia.max.kolísavost napětí dle norem je 10%(L-N tedy:podpětí 210V/přepětí 250V)Před připojením aparatury,bude zásuvka přeměřena při odpovídající zátěži.
  6. POZOR!!!POKUD NEBUDE K DISPOZICI OPOVÍDAJÍCÍ ZÁSUVKA,NENÍ MOŽNÉ PŘIPOJENÍ APARATURY A  NÁSLEDNÁ PRODUKCE!!!
  7. Pořadatel je povinen zajistit zamezení přístupu účastníků akce k jakékoliv technice VS-soud,zejména pak,přístup na pódium a přiměřený odstup od něj,přístup k PA reproboxům a též na stanoviště zvukaře a osvětlovače.
  8. Parkovaní(bezplatné a bezpečné)

 

2.   Pořadatel je povinen uhradit veškeré škody na technice(včetně vozidel) vniklé cizím zaviněním v době přítomnosti techniků na akci a škody vzniklé vadnou elektroinstalací.


VS-sound si vyhrazuje právo: přerušit,případně ukončit produkci při plném dodržení sjednaného honoráře v případě,jestliže  pořadatel nezajistí hladký průběh produkce a dojde k jejímu narušení ze strany účastníků pod vlivem  alkoholu nebo jiné výtržnosti,stejně jako i v případě nepříznivého počasí nebo trvalého přerušení dodávky elektřiny či poškození zvukové nebo světelné techniky účastníky produkce nebo živelnou pohromou.